PKA med i pilotprojekt om havvand i toiletterne

Sammen med HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) vil PKA gennemføre et pilotprojekt på nybyggeri i Nordhavn med havvand i toiletterne, som kan reducere drikkevandsforbruget pr. person med 17 pct.

Helt hul i hovedet at skylle rent drikkevand ud i toiletterne
Med det udgangspunkt sagde Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA, ja til at pensionskassen deltager i et pilotprojekt sammen med HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) om at erstatte drikkevand i toiletterne med havvand.
Pilotprojektet vil blive gennemført i de 91 lejligheder, PKA er ved at få opført på Sandkaj i Nordhavn, og som forventes at stå klar til indflytning i begyndelsen af 2016.

Tal fra HOFOR viser, at hver person i København hver dag bruger ca. 100 liter drikkevand til alt fra tøjvask, opvask, bad og toiletbesøg. Erstattes sidstnævnte med havvand i stedet for drikkevand, vil det kunne reducere forbruget af rent drikkevand med 17 pct. pr. person.

”Jeg synes det er et glimrende initiativ fra HOFOR, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at PKA skulle være med i det. For kan vi erstatte rent drikkevand med havvand, så vil det være hul i hovedet ikke at gøre det set ud fra en klima- og ressourcemæssig betragtning,” fastslår Nikolaj Stampe og tilføjer:

"Vi vil gerne vil lave gode afkast til vore medlemmers pensioner, men vi vil også gøre en positiv forskel, og derfor går vi ind i investeringer, der er miljørigtige og så lidt ressourceforbrugende som muligt."

HOFOR har i 2012 udarbejdet en rapport der bl.a. sætter fokus på, at havvand har et potentiale for at erstatte drikkevand til visse formål, og at havvandet ikke forringer levetiden på f.eks. toiletterne eller påvirker indeklimaet. Dette giver nogle helt andre muligheder for at tænke bæredygtigt og langsigtet.
Derfor tager HOFOR nogle indledende skridt ved at kigge på alternative ressourcer blandt andet med dette pilotprojekt i Københavns nye grønne bydel i Nordhavn.

Projektleder Martin Vester understreger, at der er tale om et pilotprojekt. Men samtidig lægger han ikke skjul på, at HOFOR har store forventninger til fremtidsperspektiverne i projektet.

”Hvis grundvandsressourcen skal sikres i fremtiden kræver det nytænkning, ikke bare fra forsyningerne, men også fra borgere og bygherre. Det er derfor altafgørende, at investorer som PKA tør gå forrest, tænke innovativt og tage ansvar for at støtte op om udviklingen af en bæredygtig vandforsyning.”

HOFOR arbejder i øjeblikket på at projektere anlægget, og når byggeriet står klart, er de parate til at gennemføre projektet. Martin Vester uddyber, at konceptet kun henvender sig til fremtidigt nybyggeri og ikke i allerede opførte bygninger.

Fakta om indvinding og distribuering af havvandet:
Havvandet indvindes lokalt via en boring ca. 18 m. ned i det underliggende kalkmagasin, hvor der findes saltholdigt grundvand. Ved at indvinde via boring opnår man en naturlig filtrering af alger og mikroliv, når vandet suges igennem de forskellige jordlag.
Det saltholdige grundvand undergår simpel filtrering som vi kender fra traditionel drikkevands-produktion og opnår samme kvalitet, dog med et højere salt- og mineralindhold og kan dermed ikke anvendes som drikkevand. Derfor distribueres det i et separat rørsystem ud til bygningens toiletter.
Pilotprojektet vil løbende blive evalueret over de næste par år ud fra parametre som økonomi og brugertilfredshed. Derudover vil der blive udarbejdet en livscyklusanalyse for at kunne vurdere projektet som helhed.

Om PKA:
- PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for sundhedssektoren.
- 265.000 medlemmer og en samlet formue på 200 mia. kr.
- PKA har investeret ca. 13. mia. kr. i ejendomme i Danmark og ejer 6.500 lejligheder. I ud-landet har PKA ca. to mia. kr. investeret i ejendomme.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.