PKA investerer 415 mio. kr. i grønne obligationer

PKA har netop investeret 415 mio. kr. i grønne obligationer. Obligationerne er udstedt af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og den tyske udviklingsbank KfW.

​Både EIB og KfW har som mål aktivt at bidrage til kampen mod klimaforandringer og fælles for begge obligationer er, at pengene kun kan benyttes til at finansiere projekter inden for vedvarende energi og øget energieffektivitet.

PKA har i dag ca. 13 mia. kr. investeret i CO2-reducerende projekter, og nyheden om investeringerne i grønne obligationer kommer kun få dage efter, at FN’s generalsekretær Ban Ki-moon kraftigt opfordrede pensionsselskaber til at investere i klimavenlig vedvarende energi.

”I PKA ønsker vi at integrere klimahensyn i alle vores aktivklasser, og grønne obligationer er et investeringsområde, vi længe har været interesseret i at bevæge os ud i. De projekter, der er omfattet, er områder som PKA allerede investerer markant i, så grønne obligationer er en forlængelse af vores strategi om at øge vores investeringer i vedvarende energi,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA og tilføjer:

”Vi forventer at investere i flere grønne obligationer som et instrument til at møde det globale behov for investeringer i vedvarende energi og øget energieffektivitet. Det forventer vores medlemmer, og det giver gode afkast til deres pensioner.”

Fakta
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 260.000 medlemmer og en samlet formue på over 200 mia. kr.

- PKA har investeret 265 mio. kr. i en grøn obligation udstedt af den tyske udviklingsbank, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), som er garanteret af den tyske stat med en løbetid på fem år. Forventet årligt afkast er 1,65%. Pengene kan udelukkende gå til at finansiere projekter inden for vandkraft, vindenergi, biomasse og solenergi. Udledningen af drivhusgasser reduceres med 800 tons pr. år pr. million euro investeret. PKA’s investering på 265 mio. kr. reducerer således udledningen af drivhusgasser med 28.456 tons pr. år.

- PKA har investeret 150 mio. kr. i en grøn obligation udstedt af Den Europæiske Investeringsbank, EIB og er garanteret af EU. Obligationen har en løbetid på 10 år. Forventet årligt afkast er 2,15%. EIB arbejder ud fra EU’s klimamål og har som ambition, at over 25% af udlån i 2014 og 2015 skal udlånes til projekter, som gør en positiv forskel for klimaet. Projekter som er støtteberettiget omfatter:

  • projekter for vedvarende energi som vind, vandkraft, bølgeenergi, tidevandsenergi, sol-energi og geotermisk produktion
  • energieffektivitetsprojekter såsom fjernvarme, kraftvarme, bygningsisolering, energitab reduktion i transmission og distribution og udskiftning udstyr med betydelige forbedringer af energieffektiviteten.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.