PKA: Afkast på 15,4 mia. kr. efter 3. kvt.

PKA kom ud af årets første 9 måneder med et afkast på 15,4 mia. kr. svarende til 8,5%.

​Positive afkast på alle aktivklasser i porteføljen og faldende renter er årsagen til PKA’s høje afkast efter årets første 9 måneder.

Obligationer og andre rentebærende fordringer har givet et afkast på 13,8%, hvilket især skyldes faldende renter og investeringer i de sydeuropæiske lande. Børsnoterede aktier og unoterede aktier via fonde har ligeledes givet gode afkast på henholdsvis 7,6% og 12,0%.  Ejendomsporteføljen har leveret et pænt og stabilt afkast, ligesom alternative investeringer giver solide positive afkast.

”Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at vi klarer os særdeles godt på de finansielle markeder og leverer et flot afkast til vores medlemmers pensioner. Fortsætter denne udvikling året ud, så bliver det et rigtigt godt år for PKA og vores medlemmer,” siger adm. direktør Peter Damgaard Jensen.

For at opnå en større risikospredning i porteføljen, har pensionskassen de senere år introduceret nye alternative investeringer, som i mindre omfang er afhængige af udviklingen på de finansielle markeder. Disse investeringer har udviklet sig tilfredsstillende med et afkast for årets første 9 måneder på 13,4%.

PKA har ligeledes haft fokus på at foretage alternative investeringer med et fornuftigt stabilt afkast, relativ lav risiko, og som samtidig er med til at adressere de store klimamæssige udfordringer.

”PKA har de seneste fem år haft et årligt afkast på 10% samtidig med, at risikospredningen er forøget. Dette skyldes ikke mindst vores alternative investeringer, og vi vil også fremadrettet have fokus dette område. Resultaterne viser, at omlægningen fra aktier til alternativer er lykkedes,” siger Peter Damgaard Jensen.

Fakta

  • PKA har de seneste fem år haft et gennemsnitligt årligt afkast på 10%.
  • PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren.
  • PKA har 260.000 medlemmer og en samlet formue på over 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.