PKA: Afkast på 10,55 mia. kr. i første halvår 2014

Faldende renter og stigninger i aktiekurserne har bragt PKA’s afkast for første halvår op på 10,55 mia. kr. svarende til 5,8%.

Det gode resultat er dels skabt af PKA’s renteafdækning og dels gennem positive afkast på alle aktivtyper i porteføljen – obligationer, aktier og ejendomme. Inden for obligationer har særligt investeringer i de sydeuropæiske lande givet høje afkast. Børsnoterede aktier og investeringerne i unoterede aktier via fonde har ligeledes givet gode afkast.
Ejendomsporteføljen har leveret et pænt, løbende afkast set i forhold til det lave renteniveau, ligesom investeringerne i havmølleparker giver solide positive afkast.

Adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, er godt tilfreds med resultatet:

”Renteafdækningen har haft en positiv effekt på afkastet, og når vi så kombinerer det med gode afkast på aktierne, går det op i en højere enhed,” siger Peter Damgaard Jensen og pointerer, at der i afkastet er taget højde for nedskrivningen i virksomheden Genan.

”Der har været en del fokus på denne enkelt-investering, og derfor er det også meget tilfredsstillende at kunne vise, at vi denne nedskrivning til trods har klaret det godt på de finansielle markeder og leveret et flot afkast til vores medlemmers pensioner,” understeger Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”Herudover kan vi se, at porteføljen af unoterede aktieinvesteringer i øvrigt leverer gode resultater med et afkast de seneste 10 år på 11% årligt. PKA’s investeringer på det unoterede område er vokset kraftigt, både inden for kapitalfonde og direkte infrastruktur, og der har været fokus på at sikre et professionelt set up til håndtering af disse investeringer. Resultaterne viser, at det er lykkedes,” siger Peter Damgaard Jensen.

Fakta
PKA har de seneste fem år haft et gennemsnitligt afkast på over 9%.
PKA administrerer pensioner for fem pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren.
PKA har 260.000 medlemmer og en samlet formue på knapt 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.