Pensionskunder i PKA og Topdanmark tjener kvart mia. kroner på salg af tyske ejendomme

God timing sikrer PKA et attraktivt provenu på den kun seksårige ejerperiode

​I 2007 erhvervede PKA og Topdanmark Livsforsikring hver halvdelen af en ejendomsportefølje i Tyskland (Berlin og Dresden). Vurderingen var dengang, at specielt ejendomme i berlin og Dresden var billige, hvilket viste sig at holde stik. De først erhvervede ejendomme er steget med over 30% i pensionskassernes ejerperiode, og det udnytter PKA nu til at skabe en god fortjeneste til gavn for medlemmernes pensioner.

Den samlede ejendomsportefølje i Det Tyske Ejendomsselskab P/S består i dag af 28 ejendomme i Berlin og 5 i Dresden med hhv. 1.501 og 2.018 lejemål i alt. Køber er Immeo AG, og den samlede salgspris er på ca. 1,8 mia. kr.

”Timing er vigtig. Vi er særdeles tilfredse med udviklingen i denne portefølje, og vi har nu sammen med Topdanmark vurderet, at det er rette tid at sælge ud på,” siger Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA. ”Der er aktuelt en stor interesse blandt både tyske og internationale investorer for nye ejendoms-investeringer i udvalgte områder af Tyskland, herunder i Berlin og Dresden. Derfor er priserne på boligejendomme i disse områder steget betydeligt og til et niveau, som ikke er set tidligere. Det skal vi udnytte, og derfor sælger vi.”

PKA’s samlede ejendomsportefølje er på ca. 16 mia. DKK, hovedsageligt koncentreret i Danmark.

Om PKA PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for 5 pensionskasser med i alt ca. 260.000 medlemmer. Godt 90% er kvinder. Medlemmerne er ansat i social- og sundhedssektoren og kommunerne. Den samlede formue er på knapt 200 mia. kr.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.