Nye fusioner i PKA

Fire pensionskasser under PKA bliver til to nye selvstændige pensionskasser. Siden 2011 er antallet af pensionskasser i PKA reduceret fra otte til tre.

​Fire pensionskasser under PKA har fusioneret til to pensionskasser. Sygeplejersker slår sig sammen med lægesekretærer, og socialrådgivere og socialpædagoger fusionerer med kontorpersonale.   De fire PKA-pensionskasser følger dermed Pensionskassen for Sundhedsfaglige, der i 2011 blev skabt som en fusion af fire mindre pensionskasser. Målet er det samme: To mere robuste pensionskasser, lavere omkostninger – og fortsat med plads til medlemsdemokratiet.

På tre år er antallet af pensionskasser under PKA således gået fra otte til de tre store pensionskasser:

 ”Hele formålet med fusionerne har været at skabe mere robuste og stærkere pensionskasser, der kan stå imod de mange udfordringer, som ligger i tiden. Ikke bare de stigende administrative krav, men også de krav, der skabes af lavt renteniveau, store markedsudsving, ændrede alderssammensætninger. Jo større pensionskasse, jo mere robust er den over for de økonomisk og risikomæssig udsving, som vi oplever fra tid til anden,” siger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, om begrundelsen for fusionerne.

”Det er en god og meget fremsynet beslutning, som bestyrelser og medlemmer i pensionskasserne har truffet. Og der har været et godt udgangspunkt, fordi økonomien er stærk i begge kasser, deres pensionsvilkår og vedtægter er stort set ensartede, og de kender hinanden godt fra PKA-samarbejdet,” siger Bent Hansen, ny formand for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer og formand for Danske Regioner.

Han understreger, at medlemsdemokratiet fortsat vil blive vægtet højt og er fastholdt i de fusionerede kasser.   Også Jens Stenbæk, ny formand for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og kontorpersonale og formand for Region Sjælland, glæder sig over fusionen:

”Jeg hæfter mig især ved, at det har været muligt at gennemføre fusionen i stor enighed. Alle parter – både medlemmer, delegerede og organisationer – har været informeret og haft lejlighed til at diskutere konsekvenser og muligheder. I bestyrelserne har vi lagt stor vægt på, at der blev givet tid til dette. Vi har ikke mødt indvendinger. Derfor er vi utroligt glade for, at det hele nu falder på plads, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet med de udfordringer, der ligger foran os,” siger Jens Stenbæk.

PKA understreger, at fusionen ikke på nogen måde forringer det enkelte medlems pensionsvilkår, pensionsstørrelse eller andre rettigheder, som medlemmet måtte have i pensionskassen.

Fusionerne skal endelig godkendes af Finanstilsynet. De fusionerede pensionskasser forventes herefter at blive en realitet fra september/oktober.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.