Nye fusioner i PKA er en realitet

Fire pensionskasser i PKA har netop fået myndighedernes tilladelse til fusionen, som blev besluttet på årets generalforsamlinger. Dermed bliver fire pensionskasser til to. Siden 2011 er antallet af pensionskasser i PKA reduceret fra otte til tre.

Fire pensionskasser under PKA er fusioneret til to pensionskasser. Sygeplejersker slår sig sammen med lægesekretærer, og socialrådgivere og socialpædagoger fusionerer med kontorpersonale.

De fire PKA-pensionskasser følger dermed Pensionskassen for Sundhedsfaglige, der i 2011 blev skabt som en fusion af fire mindre pensionskasser.
På tre år er antallet af pensionskasser i PKA således gået fra otte til de tre store pensionskasser:
Målet er det samme: To mere robuste pensionskasser, lavere omkostninger – og fortsat med plads til medlemsdemokratiet.

Ny fusion (2).jpeg

”Vi har nu tre store og stærke pensionskasser, der i endnu højere grad kan imødegå de mange krav og udfordringer, pensionsbranchen står over for i dag: Stigende administrative krav, store markedsudsving på de finansielle markeder og ikke mindst stigende levealder. Jo større en pensionskasse er, jo mere robust er den til at klare de udfordringer,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA og roser arbejdet omkring fusionerne.

”At fusionere fire pensionskasser til to er en stor opgave, som kun er lykkedes, fordi bestyrelserne, medlemmerne og delegerede har set fordelene og mulighederne i projektet og derfor har bidraget til processen med et stort engagement.”

PKA understreger, at fusionen ikke på nogen måde forringer det enkelte medlems pensionsvilkår, pensionsstørrelse eller andre rettigheder, som medlemmet måtte have i pensionskassen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.