PKA bag nyt psykiatrisk hospital i Aarhus til 1,3 mia. kr.

I det største OPP-projekt af sin slags etablerer PKA et nyt psykiatrisk hospital i Skejby for 1,3 mia. kr. PKA etablerer det nye hospital i samarbejde med KPC og Wicotec, der bliver en del af Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

​Få måneder efter PKA som en del af et konsortium blev valgt til at opføre et nyt psykiatrisk hospital i Vejle, skal pensionskassen nu gøre et nyt psykiatrisk hospital i Skejby til virkelighed. Hospitalsbyggeriet til 1,3 mia. kr. bliver det største offentlig-private hospitalsbyggeri i Danmark til dato.

Det står klart efter Region Midtjylland i dag valgte et konsortium bestående af PKA, KPC og Wicotec til at stå for hospitalsprojektet, der bliver en del af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. PKA leverer finansieringen af det nye 50.000 m2 store hospitalsbyggeri, mens totalentreprenør KPC står for opførelsen og Wicotec står for driften af hospitalet i 25 år.    

Det første spadestik til det psykiatriske hospital tages primo 2016 og forventes at blive taget i brug i 2019.  

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, er tilfreds med, at PKA både løfter store infrastrukturinvesteringer, der ruster den danske sundhedssektor til fremtiden og på samme tid skaber stabile afkast til medlemmernes pensioner.  

”For anden gang i løbet af kort tid er PKA med til at etablere et nyt psykiatrisk hospital. Det er enestående og historisk, og det sætter en tyk streg under, at OPP-projekter også i Danmark er ved få luft under vingerne. Med OPP-projektet i Aarhus skaber vi vækst og arbejdspladser i Danmark og sikrer et stabilt afkast til medlemmernes pensioner. Og det gør mig særlig stolt, at vores medlemmer, som primært arbejder inden for sundhedssektoren, med investeringen er med til skabe bedre rammer i det danske sundhedsvæsen,” siger Peter Damgaard Jensen.  

Grete Christensen, næstformand i PKA og formand for Dansk Sygeplejeråd, er glad for, at der investeres fælles pensionskroner til at udvikle psykiatrien.  

”Der er et stort behov for at løfte de fysiske rammer inden for psykiatrien, og investering i et nyt psykiatrisk hospital vil give det faglige personale bedre muligheder for at hjælpe den enkelte patient. Investeringen vil derfor, udover at skabe afkast til medlemmerne, gavne både patienter og skabe arbejdspladser til de mange PKA-medlemmer, der er beskæftiget inden for psykiatrien,” siger Grete Christensen.  

Med investeringen i det nye psykiatriske hospital i Aarhus har PKA i alt investeret i fem byggerier inden for sundhedssektoren i Danmark, der udover det psykiatriske hospital i Vejle omfatter sundhedshuse i Vejle, på Mors og på Fanø.

Fakta om nyt psykiatrisk hospital i Skejby
Konsortium: PKA (investor), KPC (opførelse) og Wicotec (drift og vedligehold)
Investering: 1,3 mia. kr.
Arkitekt: Arkitema
Rådgivende ingeniør: Grontmij
Bestiller: Region Midtjylland
Areal: 50.000 m2 fordelt på 10.000 m2 til retsmedicinsk afdeling og 40.000 m2 til børne-og voksenpsykiatrien med ca. 260 psykiatriske sengepladser og et psykiatrisk ambulatorium.
Forventet byggestart: primo 2016
Forventet ibrugtagelse: 1. januar 2019

Om PKA PKA administrerer pensioner for fem pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 260.000 medlemmer og en samlet formue på 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.