PKA om Genan

Siden PKA i foråret blev opmærksom på, at der muligvis var problemer i Genan, er der blevet gjort meget fra PKA’s side for at redde virksomheden, da man fra PKA’s side anså det for den bedste måde at sikre investeringen på og videreføre Genan.

PKA pressede på for at få foretaget en ny revision af selskabets regnskaber, ligesom der bliver gennemført en gennemgang af Genans forretningsgrundlag.

PKA tog sideløbende hurtigt konsekvensen og gennemførte en række ledelsesmæssige ændringer i Genan: Der blev udpeget en ny bestyrelsesformand i Genan. Der blev ligeledes udpeget en ny koncerndirektør og en ny finansdirektør. Der blev endvidere sat nye revisorer på opgaven.

I flere måneder samarbejdede PKA med de nye revisorer om at få et overblik over, hvordan økonomien hang sammen i Genan. Det arbejde kulminerede den 14. august, hvor Genan kunne fremlægge regnskaber for de danske selskaber, og der blev samtidigt indgået en aftale, der betød, at PKA overtog alle aktierne fra storaktionær Bent A. Nielsen. Aftalen medførte desuden, at Genans stifter, Bent A. Nielsen, nu er ude af ejerkredsen.

PKA har på baggrund af de fremlagte regnskaber foretaget en stor nedskrivning på investeringen i Genan til en bogført værdi på 250 mio. kr. PKA håber, at en redning og videreførelse af Genan kan sikre investeringen.

Om nedskrivningen af investeringen i Genan udtalte adm. direktør i PKA Peter Damgaard Jensen sig på pka.dk og i dagspressen den 11. august:

”Vi tager naturligvis situationen meget alvorligt. PKA har store reserver, og derfor vil den alvorlige situation i Genan ikke få konsekvenser for de pensioner, vi har lovet medlemmerne. Vi har netop været gennem en finanskrise med væsentligt større udsving. Heller ikke i den situation har vi ændret på pensionerne. Det vil heller ikke ske denne gang,” udtalte Peter Damgaard Jensen og henviste til, at PKA på trods af Genan vil komme ud af 1. halvår med et afkast på knap 11 mia. kr.

Der har i dagspressen været rejst kritik af PKA’s repræsentanter i Genans bestyrelse.

Til det udtalte PKA’s investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen den 22. august i et interview med Jyllands-Posten:

”Alle regnskaber var med blanke påtegninger fra Deloitte. Det har vi lagt stor vægt på. PKA bruger selv Deloitte, og det er et stort og velrenommeret firma. Revisionsprotokollerne var uden anmærkninger. Der lå en klar dokumentation af, hvad virksomheden kunne få af interne avancer mellem de to søsterkoncerner i virksomheden, og så fik bestyrelsen perioderegnskaber uden særlige bemærkninger.”

”Ja, vi havde at gøre med en dominerende ejerleder, som både optrådte som direktør og som formand, men det mente vi, at vi kunne håndtere. Det, vi ikke var klar over, var, at han havde en 100 pct.-styring af revisionen og formåede at få revisionen til at fremstille og påtegne nogle regnskaber, som var yderst mangelfulde og med total mangel på revisionsbevis.” ”Derudover må man konstatere - og det er vel ikke så mærkeligt - at den medarbejderskare, som er og har været i virksomheden, har en naturlig loyalitet over for den daglige ledelse. Så når man kigger på det i dag, er det svært at se, hvad man ellers skulle have gjort. Der skal et eller andet eksternt til, f. eks. en medarbejder, der bryder isen og fortæller, at noget er galt. Det blev jo også tilfældet her.”

Der har ligeledes været stillet spørgsmålstegn ved, om der fortsat er opbakning til PKA’s repræsentanter i Genans bestyrelse oven på kritikken i dagspressen.

Formand for PKA, Bent Hansen, udtalte i den forbindelse i Jyllands-Posten den 23. august:

Fem eksperter i selskabsledelse og bestyrelsesansvar langede i gårsdagens Jyllands-Posten ud efter Genans bestyrelse for ikke at have gjort sit arbejde godt nok og overset flere advarselslamper.Det afviser Bent Hansen.

”Det er en diskussion, om der har været advarselslamper, der har lyst op. Bestyrelsen har sagt, at de har forsøgt at dække sig ind, og at de har fået supplerende rapporter, der har vist, at der var styr på tingene. Med det kendskab jeg har, er der ingen grund til at betvivle bestyrelsens arbejde,” siger Bent Hansen.”

PKA vil naturligvis undersøge, om der alligevel kunne have gjort noget anderledes for at lære af processen og forhindre, at lignende sager kan opstå i fremtiden. Det skal dog her understreges, at Genan-sagen på mange måder er unik, og PKA har derfor ingen grund til at mistænke, at der vil dukke andre lignende sager op i fremtiden.

Fakta: - Genan er stiftet af Bent A. Nielsen. - Virksomheden nedbryder brugte dæk til gummi, stål og tekstil, og den er verdens største inden for genbrug af dæk. - I dag ejes Genan af PKA (97 pct.) og Købstædernes Forsikring.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.