Danmarks største OPP-projekt nu officielt

Parterne bag det kommende psykiatriske hospital i Skejby har i dag underskrevet aftalen, der gør det historiske hospitalsbyggeri til en realitet.

Efter Region Midtjylland valgte PKA, Wicotec og KPC til at bygge det nye psykiatriske hospital i Skejby til 1,3 mia. kr., blev aftalen i dag officielt beseglet. Dermed er danmarkshistoriens største OPP-projekt af sin slags en realitet. PKA leverer finansieringen af hospitalsbyggeriet, mens totalentreprenør KPC står for opførelsen og Wicotec står for driften af hospitalet i 25 år.

Med investeringen i det nye psykiatriske hospital i Aarhus har PKA i alt investeret i fem OPP-projekter inden for sundhedssektoren i Danmark, der udover det psykiatriske hospital i Aarhus omfatter et psykiatrisk hospital og et sundhedshus i Vejle samt sundhedshuse på Mors og på Fanø.


Den lange række af OPP-projekter viser, at PKA har fokus på infrastrukturinvesteringer, der er til gavn for både samfundet og medlemmerne i PKA.

”Det er anden gang i løbet af få måneder, at PKA er medunderskriver på en aftale om at etablere et nyt psykiatrisk hospital. Det er i sig selv historisk og viser med al tydelighed, at OPP-projekter hører fremtiden til. Og det gør mig glad, at vores medlemmermed investeringen er med til skabe bedre rammer i det danske sundhedsvæsen samtidigt med, at de opnår et godt afkast til deres pensioner,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.


Med indgåelsen af aftalen sætter Region Midtjylland og Team KPC gang i det hidtil største OPP-projekt i Danmark. Og det glæder Regionsrådets 1. næstformand Bente Nielsen, der mener, at samarbejdet kan være med til at give psykiatrien et kæmpe løft.

”Samarbejdet med Team KPC gør det muligt, at vi nu får skabt nye, moderne rammer til den psykiatriske behandling til gavn for os alle sammen. Der er heller ingen tvivl om, at vi ved at samle psykiatrien kan tilbyde bedre og mere sammenhængende forløb til de psykiatriske patienter, og det kan forhåbentlig kan være med til at nedsætte den høje overdødelighed blandt denne patientgruppe,” siger Bente Nielsen.

Det første spadestik til det psykiatriske hospital tages primo 2016 og forventes at blive taget i brug i 2019.

Udover byggeriet af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby, Aarhus består kontrakten også af en overtagelse af det nuværende psykiatriske hospital i Risskov. Her vokser en ny bydel frem, nemlig Bindesbøll Byen. Den nye bydel kommer til at bestå af en række forskellige boligtyper, blandt andet lejligheder og huse, ligesom områdets parker og rekreative områder fortsat bliver åbne for offentligheden.

Læs mere om begge byggeprojekter på www.dnu.rm.dk.

Fakta om nyt psykiatrisk hospital i Skejby
Konsortium: PKA (investor), KPC (opførelse) og Wicotec (drift og vedligehold)
Investering: 1,3 mia. kr.
Arkitekt: Arkitema
Rådgivende ingeniør: Grontmij
Bestiller: Region Midtjylland
Areal: 50.000 m2 fordelt på 10.000 m2 til retsmedicinsk afdeling og 40.000 m2 til børne- og voksenpsykiatrien med ca. 260 psykiatriske sengepladser og et psykiatrisk ambulatorium.
Forventet byggestart: primo 2016
Forventet ibrugtagelse: 1. januar 2019

Om PKA
PKA administrerer pensioner for fem pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren. PKA har 260.000 medlemmer og en samlet formue på 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.