Aftale om nyt psykiatrisk hospital i Vejle officielt beseglet

Parterne bag det nye psykiatriske hospital i Vejle mødte tirsdag op hos PKA og satte underskrift på aftalen, der gør hospitalet til virkelighed senest januar 2017.

I slutningen af marts offentliggjorde PKA, PensionDanmark og Sampension aftalen om at etablere et nyt psykiatrisk hospital i Vejle sammen med MT Højgaard og DEAS. Investeringen på 430 mio. kr. bliver et af de hidtil største danske OPP-projekter.

Region Syddanmark valgte konsortiet ”Team OPP – Ny psykiatri Vejle” til at stå for hospitalsprojektet, der bliver det første offentlig-private hospitalsbyggeri i Danmark og et af de største enkeltstående OPP-projekter herhjemme.

”Det nye psykiatrihospital i Vejle bliver det første hospital i Danmark, der bliver bygget i et offentligt-privat partnerskab. Med underskriften i dag har vi så at sige fået papir på hinanden. Jeg glæder mig rigtigt meget til at følge at de nye ideer, vi i Region Syddanmark har tænkt sammen med Team OPP, i løbet af de næste par år bliver til virkelighed. Så vi i fællesskab kan vise nye veje, når vi taler finansiering, opførelse og drift af nye hospitaler. I Region Syddanmark har vi allerede modtaget flere henvendelser fra andre regioner, som er interesserede i at gøre os kunsten efter,” siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

Konsortiet har siden 2012 haft et samarbejde om at stå for byggeri, drift og finansiering af bygningsrelaterede OPP-projekter i Danmark.

De tre pensionsselskaber vil levere finansieringen af det nye 17.000 m2 store psykiatriske hospital i Vejle, hvor MT Højgaard skal stå for opførelse og driften i 25 år sammen med DEAS.

Det nye psykiatriske hospital, der bygges sammen med Vejle Sygehus via en 200 meter lang tunnel, har en samlet byggesum på 430 mio. kr. og skal stå klar til brug senest januar 2017.

Fakta om nyt psykiatrisk hospital i Vejle
Konsortium: PKA, PensionDanmark, Sampension (investorer), MT Højgaard (opførelse) og DEAS (drift og vedligehold)
Investering: 430 mio. kr.
Arkitekt: Arkitema
Rådgivende ingeniør: MOE A/S
Bestiller: Region Syddanmark
Areal: 17.000 m2 fordelt på to etager. Hospitalet rummer psykiatrisk skadestue, børne- og ungeafdeling samt cirka 100 psykiatriske sengepladser.
Forventet byggestart: Sommer 2014
Forventet ibrugtagelse: Senest januar 2017.
 
Fakta om konsortiets samarbejdsaftale
PKA, PensionDanmark, Sampension, MT Højgaard og DEAS indledte i 2012 et samarbejde om at bygge, vedligeholde og finansiere danske OPP-projekter over de kommende år for op mod 5 mia. kr. Fokus er på bygningsrelaterede OPP-projekter i kommunerne, regionerne og staten, og projekterne skal have en anlægssum på mindst 50 mio. kr. Vejles nye psykiatriske hospital bliver parternes første projekt sammen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.