Stor interesse for at samle pensioner

På halvandet år har 10.000 medlemmer flyttet pensioner for 1,1 mia. kr. til og fra PKA.

PKA mærker i stigende grad en interesse blandt sine 260.000 medlemmer inden for social- og sundhedssektoren for at samle deres pensioner ét sted frem for at have mange, ofte små, pensioner hos flere forskellige selskaber, som de ikke længere betaler ind til.

Siden pensionsbranchens kampagne for at samle små, hvilende pensioner blev skudt i gang i januar 2012, er der blandt PKA’s medlemmer samlet flyttet 1,1 mia. kr. til og fra PKA fordelt på ca. 10.000 pensionsordninger. Trafikken af flytninger er ligeligt fordelt ind og ud af PKA.

”Der er ingen tvivl om, at kampagnen har haft effekt. Udviklingen tog fart fra og med 2. kvartal 2012, hvor vi for alvor rullede informationen ud til vores medlemmer,” siger PKA’s medlemschef Britt Brandum.

”Vores anbefaling har været, at man bør flytte ’gamle’ pensioner til den ordning man aktuelt indbetaler til – i PKA eller et andet sted. Det betyder færre omkostninger og et bedre overblik for den enkelte,” siger Britt Brandum.

At PKA’s medlemmer har taget budskabet til sig understreges ved at se på, hvor mange der samlede pensioner før kampagnen sammenlignet med efter: I 2011 blev der flyttet 3.600 pensioner svarende til 370 mio. kr. ind og ud af PKA. I 2012 – det første år efter kampagnens start - var tallet næsten fordoblet til 6.500 pensioner og 710 mio. kr.
Og den stigende tendens ser ud til at fortsætte i 2013: I årets første seks måneder har medlemmerne flyttet 3.400 pensionsordninger til og fra PKA svarende til 415 mio. kr.
Ifølge Britt Brandum skyldes de høje tal blandt andet, at PKA ikke har haft fokus på en 20.000 kroners grænse for, hvornår man kan flytte en hvilende pension uden omkostninger eller gebyrer.

”Vi har været helt konsekvente, og derfor har vi heller ikke gebyrer på hverken at afgive eller modtage – uanset beløbsgrænsen. Godt halvdelen af flytningerne til og fra PKA ligger over 20.000 kroners grænsen, som altså ikke er en grænse i PKA,” siger Britt Brandum.

En nylig offentliggjort undersøgelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension understøtter den stigende tendens blandt PKA’s medlemmer til at samle pensionerne et sted. Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af danskere med en arbejdsmarkedspension er bekendte med muligheden for at samle små pensioner.

”Branchens anstrengelser har haft en stor effekt, og det er ikke længere kendskabet, der er en hindring for at få ryddet ud i de små hvilende pensioner. Nu handler det om, at endnu flere gerne skal tage stilling til, om det vil være en fordel for dem at overflytte en lille hvilende pension fra tidligere job til den nuværende aktive ordning,” siger Anne-Mari Sonne fra brancheorganisationen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.