Solide afkast på aktier sender PKA i plus

PKA opnåede i første halvår af 2013 et afkast på 8 pct. på børsnoterede aktier.

På trods af stigende renter, i især 2. kvartal, er det lykkedes PKA at komme ud af første halvår med et positivt afkast på 0,3 pct.

PKA har i perioden mindsket den negative effekt af de stigende renter ved at omlægge obligationsporteføljen til at være mindre rentefølsom. Der er samtidigt fokuseret på al-ternative investeringer såsom ejendomme, infrastruktur og absolut afkast strategier, som i mindre omfang er afhængige af renteudviklingen og de finansielle markeder. Derudover har børsnoterede aktier givet et solidt afkast på 8 pct. samtidig med, at porteføljen af europæiske statsobligationer uden for Nordeuropa igen i første halvdel af 2013 har givet et godt afkast.

Adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, er, set i lyset af halvårets udvikling, ganske godt tilfreds med resultatet.

”Det er klart, at der er langt op til det flotte årsresultat for 2012, men vi må erkende, at den finansielle situation er en helt anden i år. Og set i det lys, er jeg meget tilfreds med PKA’s måde at agere i markedet på. Vi har været forudseende ved at omlægge vores investeringer i obligationer, og så har vores fokus på alternative investeringer, herunder infrastruktur, vist sig at være helt rigtig,” understreger Peter Damgaard Jensen.

PKA har gennem en årrække investeret massivt i især ejendomme i Danmark – PKA har over 14 mia. kr. investeret i ejendomme i ind- og udland - og har netop indgået aftaler om at opføre kvalitetsboliger flere steder i København: 91 boliger i Nordhavn, 200 boliger ved Islands Brygge samt 75 boliger i det kommende trafikale knudepunkt Ny Ellebjerg. Endelig har PKA investeret i det nye domicil for biotekvirksomheden Symphogen, som er placeret som en del af en biotekklynge i Ballerup.

Også investeringer i infrastruktur er i højsædet i pensionskassen, hvor PKA tidligere på året investerede i havmølleparken Butendiek.

Ifølge Peter Damgaard Jensen er der flere investeringer i havmølleparker og andre in-frastruktur-projekter i pipelinen:

”PKA har hele tiden slået fast, at investeringer i infrastruktur er interessant, fordi det er lange, stabile aftaler og afkast, hvilket passer en pensionskasse glimrende. Og investe-ringer i havmølleparker har vi efterhånden en del erfaringer med, så det er klart, at det er noget, vi er interesserede i,” siger han.

Den positive udvikling på flere områder er accelereret i starten af 2. halvår, og PKA’s af-kast udgør 1,6 pct. pr. 31. juli 2013.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.