PKA tager kampen op på Folkemødet

PKA tager til Folkemødet på Bornholm for at slå fast over for Finanstilsynet og politikerne, at medlemmernes pensioner bliver bedst varetaget af medlemmernes egne repræsentanter i bestyrelsen.

PKA deltager på årets folkemøde og sætter fokus på et emne, der har fyldt meget i debatten, nemlig kompetencer i bestyrelserne.

På trods af høje afkast, lave omkostninger og tilfredse medlemmer mener Finanstilsynet ikke, at bestyrelsen i PKA har de rette kompetencer. Tilsynet har derfor givet PKA, i lighed med andre finansielle virksomheder, et år til at tilføje en eller flere personer med en økonomisk uddannelse eller erfaring fra den finansielle sektor til bestyrelsen.

Fredag den 14. juni kl. 10-11 sætter PKA centrale personer i stævne på Bornholm for åbent at diskutere, hvem der skal bestemme over medlemmernes penge.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i PKA’s bestyrelse er lidt uforstående over for Finanstilsynets kritik af vores arbejde. Derfor ser vi frem til at få en debat om emnet og forhåbentlig svar på, om danske politikere er enige i, at man skal mindske medlemsindflydelsen eller presse den helt ud af pensionskasserne,” siger formand for bestyrelsen i PKA, Bent Hansen.

Han efterlyser en principiel diskussion af, hvilken type af bestyrelser, man fra politisk hold vil have i arbejdsmarkedspensionerne.

”Diskussion bør tages åbent og ikke luskes ind ad bagdøren via embedsmandsindstillinger fra Finanstilsynet. Hvilken type af bestyrelser vil man have i en arbejdsmarkedspension: Skal vi alle være aktuarer for at forstå aktuarer og være i stand til at stille kritiske spørgsmål? Uanset hvor vi ender i den sag, er det vigtigt at bevare en bestyrelse, der har forankring hos medlemmerne og deres arbejdspladser,” siger Bent Hansen.

Han mener, at hele diskussionen om kompetencer er skævvredet og synes styret af et rent akademisk skoleridt, hvor en nyuddannet økonom pludselig er mere kompetent end bestyrelsesmedlemmer med 10-20 års bestyrelseserfaring – udelukkende grundet uddannelsen.

”I PKA er vi åbne over for at tilføre ny viden og afholder løbende kurser for vores bestyrelsesmedlemmer om nye regler og lovgivning, så de kan forholde sig til det i bestyrelseslokalet.,” siger Bent Hansen og tilføjer:

”Men bestyrelsen skal udstikke rammerne, ikke være en del af den daglige drift. Og den yderste konsekvens ved at erstatte repræsentanter fra medlemmerne og arbejdsmarkedets parter med eksperter er, at det vil ske på bekostning af medlemmerne, som vil miste deres stemme i bestyrelserne.”