PKA skyder 450 mio. kr. i global ejendomsfond

PKA har netop givet tilsagn på at investere 450 mio. kr. i Sparinvest Property Fund III. Den globale ejendomsfond har nu samlede tilsagn på 1,8 mia. kr. til at investere i Kina og Nord- og Sydamerika.

​Sparinvest Property Fund III er den anden globale ejendomsfond under Sparinvest, som PKA er en del af. I 2011 gik PKA med i fond II med en investering på 375 mio. kr. Med den nye fond III har PKA givet investeringstilsagn på mere end 800 mio. kr. i de to ejendomsfonde.

”Vi har opnået rigtig gode resultater med den forrige fond, og vi var derfor ikke i tvivl om, at vi gerne ville investere i den nye fond også,” siger PKA’s ejendomschef, Nikolaj Stampe.

Han påpeger i den forbindelse, at de markante investeringer i de to globale ejendomsfonde naturligvis også skal ses i lyset af, at PKA har et mål om at øge investeringer i udenlandske ejendomme:

”PKA har de senere år investeret massivt i danske ejendomme, og det er derfor oplagt at øge eksponeringen mod ejendomme i udlandet. Sparinvests ejendomsteam er blandt de mest erfarne og har et stort internationalt netværk, og det samarbejde forventer vi vil komme vores medlemmers pensioner til gode,” siger Nikolaj Stampe.

Sparinvest Property Fund III investerer i ejendomme globalt med særlig fokus på Nord‐ og Sydamerika og Asien og i mindre grad på Europa. Investeringerne omfatter både nybyggeri og forbedring af eksisterende ejendomme.
Der er allerede indgået aftale om investering med fire samarbejdspartnere på vegne af Sparinvest Property Fund III. To i USA, én i UK og den seneste investering har fokus på en af verdens vækstøkonomier ‐ Kina.

”Selvom væksten er aftaget en smule i Kina, ser vi stadig gode investeringsmuligheder i den del af verden. Vi har udvalgt en forvalter i Kina, som har gode resultater indenfor renovering af eksisterende og velbeliggende erhvervsejendomme samt i mindre grad udvikling af boligejendomme”, udtaler managing partner, Bo W. Jensen.

I løbet af et par år ventes porteføljen at bestå af 200‐300 forskellige ejendomme
gennem 14 internationale partnere. Udover PKA tæller investorerne blandt andre også Lærernes Pension og AP Pension.

Fakta om Sparinvest
- Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 17 europæiske lande.
- Koncernen forvalter en samlet kapital på godt 70 mia. kr. for private og institutionelle investorer.

Om PKA:
- PKA administrerer pensioner for fem pensionskasser primært inden for sundhedssektoren.
- 260.000 medlemmer og en samlet formue på 200 mia. kr.
- PKA har investeret ca. 12 mia. kr. i ejendomme i Danmark. I udlandet har PKA ca. to mia. kr. investeret i ejendomme.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.