PKA: OPP-rapport kan bane vejen

PKA håber, at en ny OPP-rapport for alvor kan være med til at bane vejen for offenligt-privat-partnerskaber i Danmark. PKA er parat til at skyde milliarder i egnede projekter.

​Rapporten, der er udarbejdet af Anders Eldrup og Peter Schütze, tidligere adm. direktører i hhv. DONG Energy og Nordea Bank Danmark, fokuserer til PKA’s tilfredshed på totaløkonomien ved OPP-projekter og ikke udelukkende på finansieringen.

”De erfaringer vi har fra ind- og især udland med OPP viser, at totaløkonomien i OPP-projekter er en samfundsgevinst, så vi håber, rapporten kan være med til at slå en tyk streg under det faktum. For når man tænker design, projektering, drift og vedligeholdelse ind allerede fra start, så vil det ikke bare sikre byggeri af bedre og langvarig kvalitet, men man får altså også mere for pengene,” understreger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Rapporten peger på konkrete projekter, hvor OPP-modellen med fordel kan bruges: Skolebyggerier, opgradering af motorvejsstrækningen Næstved-Rønnede og en havnetunnel i København.
Alle projekter, som PKA kan se sig selv som investor i.

”Stat, regioner og kommuner står i de kommende år overfor massive offentlige investeringer, hvor OPP-modellen i mange tilfælde vil være oplagt at benytte til gavn for samfundet, investorerne og i sidste ende vores medlemmer. Vi ser derfor et stort potentiale i OPP-projekter helt i tråd med, at vi har en målsætning om at øge investeringer i infrastruktur med 10 mia. kr. i løbet af få år,” siger Peter Damgaard Jensen.

Rapporten afslutter det udredningsarbejde om rationalet i OPP, der blev iværksat i 2012 af ATP, PFA, PKA, Sampension og PensionDanmark.

Læs rapporten

Se sammendrag

Offentlig-privat partnerskab

  • Et offentligt-privat partnerskab (OPP) kan defineres som en langsigtet kontrakt mellem den offentlige myndighed og en privat partner.
  • I et OPP specificerer den offentlige myndighed mængde og kvalitet af den service, der kræves af den private partner. Den private partners opgaver kan indeholde design, konstruktion, finansiering, drift og styring af et anlægsaktiv samt leverancen af en service til den offentlige bestiller eller befolkningen, der bruger aktivet. Et centralt element er sammenkædningen af aktivets anlæg og driftsfase.
  • Den private partner modtager en række betalinger fra den offentlige myndighed, brugerbetaling eller en kombination. Ofte leveres aktivet tilbage til den offentlige part ved kontraktudløb.


Om PKA
PKA administrerer pensioner for fem pensionskasser primært inden for sundhedssektoren.
260.000 medlemmer og en samlet formue på 200 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.