PKA-direktør nyt bestyrelsesmedlem i klimaorganisation

PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen er netop blevet udpeget til bestyrelsesmedlem i Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC. Organisationen er de europæiske institutionelle investorers netværksorganisation på klimaområdet med mere end 85 medlemmer – blandt andet en lang række af de største institutionelle investorer i Europa.

PKA har været medlem af IIGCC siden 2010. Udover PKA er ATP, Sampension og PensionDanmark medlemmer af organisationen.
Peter Damgaard Jensen ser frem til at kunne fortsætte det vigtige arbejde nu som bestyrelsesmedlem.

”PKA har i mange år haft stigende fokus på at investere i vedvarende energi og andre CO2-forbedrende projekter, og vi har i lige så mange år forsøgt at appellere til politikerne om, at det er vigtigt med klare politiske rammer og retningslinjer, hvis investeringer i vedvarende energi ikke skal anses for at være for risikable for investorer. Den dialog får jeg nu mulighed for at fortsætte i en noget bredere europæisk skala,” siger Peter Damgaard Jensen.

Han understreger dog, at selvom der de senere år er kommet klarere politiske signaler på investeringer i vedvarende energi, så kan vilkårene for investorer både i Danmark og især i Europa godt blive bedre.

”Uden klare politiske retningslinjer er risiciene ved disse typer af investeringer så høje, at kravene til afkastet vil blive tilsvarende. Det kan i sidste ende begrænse investorernes lyst og vilje til at engagere sig yderligere i klimainvesteringer. Det vil være en skam, når vi som investorer rent faktisk gerne vil investere mere grønt, end vi gør i dag,” fastslår Peter Damgaard Jensen.

IIGCC’s centrale opgave er at deltage i politiske drøftelser på internationalt og nationalt plan med henblik på at skabe de bedst mulige investeringsmæssige rammevilkår på områder med klimamæssig betydning. Det sker i en lang række sammenhænge – herunder ved klimatopmøder, over for EU kommissionen, over for myndigheder i en række lande mv.

Fakta:
PKA har i dag ca. 13 mia. kr. investeret i co2-forbedrende projekter, bl.a har pensionskassen investeret 5,5 mia. kr. i tre havmølleparker i Danmark, Tyskland og Holland, som samlet vil levere grøn strøm til ca. 1,5 mio. mennesker.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.