PKA-milliarder klar til OPP

​PKA, ATP, PensionDanmark, Sampension og PFA går i samarbejde om OPP-projekter.

​Fem af de mest kapitalstærke investorer i Danmark er ved at få udarbejdet en udredning, der skal konkretisere de mulige områder for samarbejde med det offentlige om at investere i offentlige anlæg via OPP (offentlig-private partnerskaber).

PKA, PFA, ATP, Sampension og PensionDanmark har etableret arbejdsgruppen, som ledes af de to tidligere adm. direktører i hhv. DONG Energy og Nordea Bank Danmark, Anders Eldrup og Peter Schütze.

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, ser et stort potentiale i samarbejdet mellem de fem selskaber og ser frem til, at udredningen er færdig i løbet af foråret.

”PKA’s investeringer i infrastruktur udgør 6 mia. kr. i dag, og vi forventer at øge disse investeringer med 10 mia. kr. de kommende år således, at investeringer i infrastruktur vil udgøre knap 10% af PKA’s samlede investeringer. Vi har primært investeret i udenlandske OPP-projekter, men det er klart, at vi også er meget interesserede i at investere i danske projekter, hvilket vores store investering i Anholt Vindmøllepark vidner om ,” siger Peter Damgaard Jensen, PKA’s adm. direktør.

Han peger på områder som energiforsyning, transport/trafik med fx en havnetunnel i København som et oplagt investeringsprojekt.

”Der er et udækket og stigende samfundsmæssigt behov for denne type af OPP-projekter, og jeg har tillid til, at vi sammen med stat, region og kommune vil kunne være med til at løse sådanne opgaver,” siger Peter Damgaard Jensen.

Samarbejdet falder naturligt i forlængelse af PKA’s investeringsstrategi. PKA har de senere år i stadigt stigende grad satset på investeringer infrastruktur – fx med investeringer i vindenergi og senest, da en aftale mellem PKA, DEAS, MT Højgaard, PensionDanmark og Sampension blev indgået sidst i 2012 om samarbejde vedrørende deltagelse i fremtidige bygningsrelaterede projekter inden for OPP.

Fakta om PKA:

  • PKA er fælles administration for fem pensionskasser: Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Kontorpersonale, Pensionskassen for Lægesekretærer, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger samt Pensionskassen for Sygeplejersker.
  • Der er ca. 255.000 medlemmer.
  • Afkastet i 2012 var på 13,7 pct.
  • Den samlede formue i PKA er på 200 mia. kr.
  • I 2012 udbetaltes ca. 4 mia. kr. i pensioner til ca. 47.000 medlemmer og deres familier.