PKA-milliarder klar til OPP

​PKA, ATP, PensionDanmark, Sampension og PFA går i samarbejde om OPP-projekter.

​Fem af de mest kapitalstærke investorer i Danmark er ved at få udarbejdet en udredning, der skal konkretisere de mulige områder for samarbejde med det offentlige om at investere i offentlige anlæg via OPP (offentlig-private partnerskaber).

PKA, PFA, ATP, Sampension og PensionDanmark har etableret arbejdsgruppen, som ledes af de to tidligere adm. direktører i hhv. DONG Energy og Nordea Bank Danmark, Anders Eldrup og Peter Schütze.

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, ser et stort potentiale i samarbejdet mellem de fem selskaber og ser frem til, at udredningen er færdig i løbet af foråret.

”PKA’s investeringer i infrastruktur udgør 6 mia. kr. i dag, og vi forventer at øge disse investeringer med 10 mia. kr. de kommende år således, at investeringer i infrastruktur vil udgøre knap 10% af PKA’s samlede investeringer. Vi har primært investeret i udenlandske OPP-projekter, men det er klart, at vi også er meget interesserede i at investere i danske projekter, hvilket vores store investering i Anholt Vindmøllepark vidner om ,” siger Peter Damgaard Jensen, PKA’s adm. direktør.

Han peger på områder som energiforsyning, transport/trafik med fx en havnetunnel i København som et oplagt investeringsprojekt.

”Der er et udækket og stigende samfundsmæssigt behov for denne type af OPP-projekter, og jeg har tillid til, at vi sammen med stat, region og kommune vil kunne være med til at løse sådanne opgaver,” siger Peter Damgaard Jensen.

Samarbejdet falder naturligt i forlængelse af PKA’s investeringsstrategi. PKA har de senere år i stadigt stigende grad satset på investeringer infrastruktur – fx med investeringer i vindenergi og senest, da en aftale mellem PKA, DEAS, MT Højgaard, PensionDanmark og Sampension blev indgået sidst i 2012 om samarbejde vedrørende deltagelse i fremtidige bygningsrelaterede projekter inden for OPP.

Fakta om PKA:

  • PKA er fælles administration for fem pensionskasser: Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Kontorpersonale, Pensionskassen for Lægesekretærer, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger samt Pensionskassen for Sygeplejersker.
  • Der er ca. 255.000 medlemmer.
  • Afkastet i 2012 var på 13,7 pct.
  • Den samlede formue i PKA er på 200 mia. kr.
  • I 2012 udbetaltes ca. 4 mia. kr. i pensioner til ca. 47.000 medlemmer og deres familier.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.