Pensionist med et klik

PKA oplever i stigende grad, at medlemmer starter pensionen via selvbetjening på nettet. Halvdelen af alle nye udbetalinger af alderspension blev i 2013 klaret direkte via tastaturet.

”Det er vi ret imponerede over. At gå på pension er en stor og vigtig begivenhed i ens liv, så det er flot, at så mange medlemmer har mod på at tage hul på det nye kapitel med et par klik på tastaturet,” siger medlemschef i PKA, Britt Brandum.

Antallet af pensioneringer via nettet har været støt stigende gennem året. Således har antallet af udbetalinger af alderspensioner på nettet de seneste fire måneder været over 70 pct.

2.500 af de ca. 5.000 udbetalinger af nye alderspensioner i 2013 er blevet sat i gang af medlemmet selv via selvbetjening på pka.dk. Det er mere end en fordobling i forhold til 2012, hvor tallet var 1.000.

”Udviklingen skal ses i lyset af, at vi længe har arbejdet for at gøre pka.dk til centrum i dialogen med medlemmerne. Og tallene taler deres tydelige sprog. Medlemmerne forventer, at vi udnytter teknologien og tilbyder digitale services samtidig med, at vi giver mulighed for personlig betjening, bl.a. at chatte med en rådgiver undervejs,” siger Britt Brandum og tilføjer:

”Tidligere tiders tøvende holdning til, hvorvidt internettet kunne anvendes til noget så kompliceret og personligt som pensionsforhold er gjort til skamme. Derudover er den øgede brug af nettet en værdifuld måde for PKA at højne serviceniveauet, uden at det koster medlemmerne flere penge.”

PKA oplever i det hele taget stigende interesse for pension både blandt unge og ældre medlemmer, der tæller 260.000, primært kvinder, i social- og sundhedssektoren.

”Pension er ikke længere et lavinteresse-område blandt medlemmerne. Det øgede fokus skyldes blandt andet den offentlige debat om efterløn og tilbagetrækningsreform, der har skabt usikkerhed blandt vores medlemmer, som har behov for at vide, hvor de står.Derfor har vi det seneste år haft stigning i antallet af henvendelser, og vores medlemsmøder er meget efterspurgte,” siger Britt Brandum.

PKA har således øget kapaciteten med ca. 50 pct. flere medlemsmøder i 2013 end i 2012, og til og med november har 4.500 medlemmer været til et medlemsmøde hos PKA.