Levealderen steget med 5 år på 5 år

Nye levetidsanalyser fra PKA viser, at den forventede levealder for nyoptagede medlemmer på 25 år er steget fra 85 år til 90 år på bare fem år.

Fem år på fem år. Så meget og så hurtigt er den forventede levealder steget ifølge nye levetidsanalyser fra PKA.

Årsagen til den markante stigning i forventet levealder er, at PKA-medlemmernes levetid løbende er forbedret samt at den generelle forventning til fremtidige forbedringer i levetiden er øget væsentligt.

For en pensionskasse med livslange pensioner er det lange liv en udfordring.
For at være på forkant med udviklingen er PKA på vej med flere tiltag, der skal sikre, at medlemmerne har tilstrækkelig alderspension til et liv, der bliver længere og længere.

”Vi har selvfølgelig været nødt til at indrette vores system, så vi kan imødekomme denne udvikling, og det arbejde har stået på i en del år efterhånden. Til forårets generalforsamlinger skal de delegerede tage stilling til en justeret pensionspakke, og allerede fra januar i år har vores medlemmer mulighed for fleksibel alderspension,” siger medlemschef i PKA, Britt Brandum.

Den justerede pensionspakke indeholder bl.a., at en:
- Større andel af indbetalingerne går til pension og lidt mindre til risikodækning.

Fleksibel alderspension giver to nye muligheder for medlemmerne, når de når pensionsalderen:

- Delpension, som kan være et økonomisk supplement til deltidsarbejde. I stedet for at forlade arbejdsmarkedet på en gang, kan man trappe ned og gå på deltid og arbejde lidt længere og få suppleret deltidslønnen med pension.

- Pause i udbetalingen, hvor medlemmerne kan sætte alderspensionen i stå. Måske er man gået på pension, men vælger at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Fælles for begge muligheder er, at medlemmet fortsat vil indbetale pension til PKA og dermed løbende forbedre pensionen.

Medlemschef i PKA, Britt Brandum, erkender, at den stigende levealder naturligvis er en udfordring for pensionsbranchen og måske især for en pensionskasse som PKA, hvor 90 pct. af de 260.000 medlemmer i social- og sundhedssektoren er kvinder, der lever længere end mænd. Men hun understreger samtidig, at den stigende levealder er indregnet i de fremtidige pensioner.

”Medlemmerne får selvfølgelig den pension, de har krav på. Men en del af overskuddet fra investeringen af deres pensionsmidler kommer til at finansiere en forlængelse af pensionen i stedet for en forhøjelse,” siger Britt Brandum.

Ekstra år på arbejde
Hun fremhæver, at overenskomstparterne også har taget ansvar for at sikre en tilstrækkelig pension. Ved forårets overenskomstforhandlinger valgte parterne at prioritere en forhøjelse af pensionsbidraget trods de meget begrænsede penge, der var til rådighed.

”Samtidig har vi i PKA gennem de seneste år haft fokus på at gøre medlemmerne opmærksomme på muligheden for selv at supplere deres pension. Når det er sagt, så vil det være oplagt for kommende pensionister at tage et par ekstra år på arbejdsmarkedet, end de måske havde tænkt sig for at få ekstra i pension. Det er jo ikke givet, at den øgede levetid skal øge perioden, man er på pension. Til gengæld vil man så have lidt flere penge at nyde livet for,” siger Britt Brandum.

Næstformand i PKA og formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er stolt af, at PKA udviser handlekraft på vegne af medlemmerne:

”Det er jo glædeligt, at medlemmerne lever længere – også længere end vi måske havde forventet. Men der er intet glædeligt ved at mangle penge i alderdommen. Med de tiltag, vi har taget i PKA, kan vi være med til at sikre, at der er tilstrækkelig alderspension hele livet,” understreger Grete Christensen.

Fakta:
Udbetalinger af pensioner er steget markant i de seneste fem år. I 2008 blev der udbetalt 1,8 mia. kr. i pensioner – fem år senere er det tal steget til 2,8 mia. kr. – altså en stigning på en milliard kroner.
I dag får 34.000 pensionister årligt udbetalt 2,8 mia. kr. fra PKA.
PKA har en formue på 200 mia. kr. og 260.000 medlemmer inden for social- og sundhedssektoren.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.