Kom nu ind i klimakampen

13 milliarder kroner. Så stort er beløbet, PKA har investeret i klimarelaterede investeringer. Og vi har ingen planer om at stoppe her.

Tværtimod, så har PKA planer om at øge milliardinvesteringerne betydeligt i co2-reducerende projekter de kommende år. Bevæggrundene er enkle: PKA kan lave et godt afkast til medlemmerne via disse investeringer, og så længe vi kan det, forventer PKA’s medlemmerne, at vi forsøger at gøre en positiv forskel med investeringerne.

Men hvis der for alvor skal fart på klimainvesteringerne, så er der behov for stabile, langsigtede politiske rammer – ikke bare nationalt men i høj grad fra det internationale samfund. Uden klare politiske retningslinjer og pejlemærker er risiciene ved disse typer af investeringer så høje, at kravene til afkastet vil blive det tilsvarende. Det kan i sidste ende begrænse investorernes lyst og vilje til at engagere sig yderligere i klimainvesteringer.

For et par år tilbage, meddelte miljøminister Ida Auken, at hun over for EU-Parlamentet ville slå fast, at vi ikke kun befinder os i en økonomisk krise, men også i en ressourcekrise. Miljøministeren sagde samtidigt, at virksomheder, der kan effektivisere deres ressourceforbrug via vedvarende energi, vil opnå en betydelig konkurrenceevne på det globale marked. Tiden var derfor ikke til at spare men til at investere for at skabe vækst og øget konkurrenceevne.

Vi har taget et skridt væk fra den økonomiske krise, men vi befinder os stadig i en ressourcekrise. Der er desværre sket alt for lidt, siden ministerens udtalelse – ikke at det er Danmark skyld; det en global udfordring.

Det er derfor glædeligt, at Danmark nu for tredje gang er vært for Global Green Growth Forum, der skal fremme offentligt-privat-samarbejde om grønne løsninger – ikke mindst inden for energi. Regeringsrepræsentanter fra en lang række lande, direktører for store virksomheder og folk fra internationale organisationer og institutioner er samlet til to dages drøftelser. Det er også glædeligt, at Danmark belønnes af WWF med en pris for sine målsætninger på klimaområdet.

Men vi håber, at drøftelserne også fører til politiske handlinger, for det er PKA’s erfaring, at investeringer i sol, vind og vand skaber vækst, arbejdspladser og afkast til vores medlemmers pensioner. PKA har blandt andet givet tilsagn på direkte investeringer i havmølleparker for ca. 4,5 mia. kr. – Anholt og Butendiek havmølleparker - hvilket vil give omkring 800.000 husstande grøn strøm.

Som en stor dansk investor forventes det, at vi tager et medansvar for vores fælles klima og samfundsansvar gennem vores investeringer. Det ansvar tager vi på os, og derfor har PKA i stigende grad investeret med tanke på klimaændringerne.

Og politisk opbakning eller ej – PKA har for længst meldt sig ind i klimakampen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.