Indkaldelse til generalforsamling 2013 – nu også i e-Boks

​Nu kommer der nyt fra PKA til medlemmer, som har tilmeldt sig e-Boks. Indkaldelse med dagsorden til generalforsamling i din pensionskasse bliver i år udsendt i e-Boks til medlemmer, som har sagt ja til at modtage post fra PKA elektronisk. Går du og undrer du dig over, at du ikke har modtaget en indkaldelse til generalforsamling med posten, og finder du den ikke annonceret i dit fagblad, så er du nok én af dem, som modtager den i e-Boks.
​PKA har netop udsendt indkaldelse til generalforsamling pr. brev med Post Danmark eller til e-Boks i følgende faggrupper:

• Socialrådgivere
• Sygeplejersker
• Radiografer
• Hjemmesygeplejersker
• Kontorpersonale
• Lægesekretærer
• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Kost– og ernæringsfaglige
• Oldfruer

Tre faggrupper – Socialpædagoger, Bioanalytikere og Jordemødre - finder indkaldelse med dagsorden annonceret i fagbladene, som udkommer i løbet af april måned.

Er du e-Boks modtager af PKAs breve, så hold øje med din indbakke, og fortæl gerne dine kollegaer herom.

Se hvornår din generalforsamling afholdes her. Det er også her, du finder dagsorden med de fuldstændige forslag.

Alle medlemmer kan tilmelde sig generalforsamlingen frem til fem dage før.

Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til delegeret@pka.dk. Husk at angive navn, pensionskasse og cpr.nr., hvis du tilmelder dig pr. mail.