Finanstilsynet har været på ordinær inspektion

Finanstilsynet har gennemført en ordinær inspektion af pensionskasserne bag PKA-samarbejdet og PKA+ i løbet af vinteren 2012/2013. Det var en almindelig turnusundersøgelse baseret blandt andet på pensionskassernes størrelse og tilsynets risikovurdering af pensionskasserne. Seneste inspektion blev foretaget i 2008, hvilket indikerer, at tilsynet vurderer pensionskasserne som havende lav risiko.

Inspektionen forløb godt og i et godt samarbejde med Finanstilsynet. Finanstilsynet har kun få bemærkninger i forbindelse med inspektionen, og det bekræfter, at pensionskasserne og PKA+ er veldrevne med et godt kapitalgrundlag. Finanstilsynet har bemærkninger til bestyrelsernes involvering på udvalgte områder indenfor outsourcing samt investerings- og forsikringsområdet.

Der er allerede taget initiativ til at implementere de ændringer, der er nødvendige for at imødekomme Finanstilsynets reaktioner.

Her kan du se Finanstilsynets redegørelser.