Finanstilsynet har været på ordinær inspektion

Finanstilsynet har gennemført en ordinær inspektion af pensionskasserne bag PKA-samarbejdet og PKA+ i løbet af vinteren 2012/2013. Det var en almindelig turnusundersøgelse baseret blandt andet på pensionskassernes størrelse og tilsynets risikovurdering af pensionskasserne. Seneste inspektion blev foretaget i 2008, hvilket indikerer, at tilsynet vurderer pensionskasserne som havende lav risiko.

Inspektionen forløb godt og i et godt samarbejde med Finanstilsynet. Finanstilsynet har kun få bemærkninger i forbindelse med inspektionen, og det bekræfter, at pensionskasserne og PKA+ er veldrevne med et godt kapitalgrundlag. Finanstilsynet har bemærkninger til bestyrelsernes involvering på udvalgte områder indenfor outsourcing samt investerings- og forsikringsområdet.

Der er allerede taget initiativ til at implementere de ændringer, der er nødvendige for at imødekomme Finanstilsynets reaktioner.

Her kan du se Finanstilsynets redegørelser.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.