Egen opsparing er sikker pension

Den 2. december omtalte Politiken en analyse udarbejdet af Forsikring & Pension.
Analysen konkluderer, at der i den disponible pensionsindkomst ikke er stor forskel for en person, der har arbejdet på fuld tid i forhold til én, der har arbejdet en væsentlig del af sin tid på deltid, haft barselsorlov m.v.

Kvinder vil i ifølge analysen få mere i pension end mænd, selvom de sparer mindre op.

Årsagen er ifølge analysen, at mandens større opsparing stort set udjævnes af, at der er højere skatter på højere indkomster, og fordi folkepensionens tillæg især tilgodeser folk med lille opsparing. Det samme gælder en række andre sociale ydelser.

Konklusionen i analysen bygger på forkerte præmisser. Vi har de senere år igen og igen lagt øre til, at de offentlige finanser er under pres og vil blive det markant mere i fremtiden, ikke mindst i takt med, at vi bliver flere ældre, der bliver ældre og ældre.
De velfærdsgoder, vi nyder godt af i dag, vil ikke nødvendigvis være her om 10, 20 eller 40 år. Det er i høj grad et politisk spørgsmål – og prioritering.

Det står modsat fast, at arbejdsmarkedspensionerne udgør et stabilt og voksende element i danskernes fremtidige forsørgelse. Med dem har vi taget ansvaret for egen pensionstilværelse uafhængigt af skiftende politisk og økonomisk pres på de offentlige pensioner.

PKA har tidligere undersøgt medlemmernes forventninger til folkepensionen. Undersøgelsen viste, at et flertal af PKA’s medlemmer ikke har tillid til, at folkepensionen også vil bestå i sin nuværende form om 20, 30 eller 40 år.

At udarbejde en analyse, der spekulerer i, at det offentlige skal lappe de huller, en lille pension ikke selv er i stand til, og dermed fjerne incitamentet for den enkelte til at ville spare op til egen alderdom, er et farligt signal at sende. Både til politikerne, som dermed tror, at alt er godt, og til medlemmerne, som måske ikke vil være så begejstrede for mere i pension ved næste overenskomstforhandlinger.

Det er vigtigt at huske på, at pensioner udgør en økonomisk uafhængighed for kvinder. Den frihed vil blive revet fuldstændig itu, hvis fejlagtige analyser som denne, gør, at kvinder fremadrettet indbetaler mindre til deres pension. Det vil i praksis betyde, at uligelønnen fra arbejdsmarkedet lever videre i pensionisttilværelsen.

Der i den grad behov for at spare op til sin alderdom via en arbejdsmarkedspension. En arbejdsmarkedspension er jo netop det stabile fundament for en økonomisk tryg alderdom – og langt fra underlagt de samme politiske luner, som folkepensionen og andre sociale ydelser. Det vil den også være om 40 år.

Og i takt med at vi bliver ældre og ældre – nye tal fra PKA viser, at et nyoptaget medlem på 25 år kan forvente at blive 90 år – og vi samtidig skal have pension til hele livet, så skal der spares op, meget op. Leder Forsikring & Pensions analyse til, at danskerne – ikke kun kvinderne – indbetaler mindre til deres pension, vil det betyde, at skatteprocenten skal hæves betragteligt.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.