Afkast på 4,4 mia. kr. efter 1. kvartal

​PKA opnåede i årets tre første måneder et afkast på 2,3 pct. svarende til 4,4 mia. kr.

Alle aktivklasser bortset fra renteafdækningsporteføljen har bidraget positivt til resultatet, men afkastet er især påvirket af pæne afkast på børsnoterede aktier på hele 8,5 pct. samt solide afkast på kreditobligationer og europæiske statsobligationer.

”Oven på et tumultagtigt men meget positivt investeringsår 2012, har der i 1. kvt. i år været forholdsvis ro på markederne, hvilket har medført pæne og stabile afkast – også i kølvandet på de pengepolitiske lempelser, ” siger investeringsdirektør i PKA, Michael Nellemann Pedersen.

PKA glæder sig over fredagens positive jobtal fra USA, der bidrager til en forsigtig optimisme for resten af 2013. Især efter en turbulent april måned.

”Om året bliver lige så fantastisk som 2012, der endte med 13,7 pct. i afkast, er for optimistisk at tro på. Men fortsætter de positive tendenser, bliver 2013 bestemt også et godt år,” understreger Michael Nellemann Pedersen.

Som et led i investeringsstrategien har PKA i årets tre første måneder fortsat haft fokus på at reducere omkostningerne ved at foretage flere direkte investeringer, såsom investeringen på 750 mio. kr. i Butendiek Havvindmøllepark i februar.

”Det kræver en del interne ressourcer, men gevinsten er, at vi sparer omkostninger på gebyrer til managers ved at investere direkte uden at gå på kompromis med kvaliteten i vores investeringer. Så også for medlemmernes skyld er det en tendens, vi vil satse videre på i 2013,” siger Michael Nellemann Pedersen.

Han tilføjer, at direkte investeringer meget vel kan blive i infrastruktur, hvor PKA har en målsætning om at øge investeringerne fra de nuværende 6 mia. kr. til 16 mia. kr. i løbet af få år.

Bent Hansen, formand for PKA A/S, er tilfreds med resultatet:

”Pensionskassen har mange interessante projekter i støbeskeen, og jeg er sikker på at både bestyrelse og medlemmer vil være tilfredse, når vi runder året af,” siger Bent Hansen.


Om PKA
• PKA er fælles administration for fem pensionskasser: Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Kontorpersonale, Pensionskassen for Lægesekretærer, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger samt Pensionskassen for Sygeplejersker.
• Der er ca. 260.000 medlemmer.
• PKA har en formue på 200 mia. kr.