Afkast på 13,7 pct. i 2012

PKA’s afkast endte i 2012 med et plus på i alt 21 mia. kr. svarende til 13,7 pct. Det er en markant forbedring i forhold til 2011, hvor afkastet blev på 9,4 pct.

Meget tilfredsstillende og meget usædvanligt.
Sådan betegner investeringsdirektør i PKA, Michael Nellemann Pedersen, investeringsåret 2012.

”Alle aktivklasser har bidraget positivt til resultatet, og det er helt ekstraordinært. Jeg har ikke tidligere oplevet, at både aktier og obligationer har leveret så store plusser på samme tid. For en medlemsejet institution, er det her godt nyt for medlemmerne,” fastslår Michael Nellemann Pedersen.

Han tilføjer, at en af årsagerne til den gunstige finansielle situation skyldes, at centralbankerne i USA, Europa og Kina har oversvømmet markedet med stor likviditet.

Nominelle obligationer har givet et afkast på 10,7 pct. Især de sydeuropæiske statsobligationer har givet gevinst i det forgangne år med et afkast på 18,1 pct.

”Vi har været dygtige til at forudse, at en række sydeuropæiske lande samt Irland var værd at satse på, trods krise. Samtidig valgte vi at skille os af med danske statsobligationer, hvilket var en meget fornuftig beslutning,” siger Michael Nellemann Pedersen.

Børsnoterede aktier gav et samlet afkast på 18,9 pct., hvoraf danske aktier endte på hele 27,4 pct.

”Vi har benyttet de gunstige forhold på aktiemarkedet til at omlægge vores portefølje, så vi får en bedre risikospredning og større fleksibilitet til lavere omkostninger. Helt konkret betyder det, at vi vil være mere robuste og bedre positioneret til at opnå gode afkast – både når det går godt, og når det går dårligt. Det er en strategi, vi har store forventninger til,” siger Michael Nellemann Pedersen.

For at sprede risikoen yderligere og samtidig øge fokus på den unoterede portefølje – private equity, infrastruktur, skov og landbrug – etablerede PKA selskabet PKA AIP.

”Selskabet har i 2012 foretaget en række spændende investeringer i infrastruktur, ligesom vi har etableret et samarbejde med en række industrivirksomheder for at fremme dansk eksport, knowhow og øge beskæftigelsen. Især i infrastruktur er der flere projekter i pipeline helt i tråd med, at vi vil øge de nuværende investeringer på seks mia. kr. til 16 mia. kr. i løbet af de næste år. Ikke mindst til OPP-projekter,” siger Michael Nellemann Pedersen.

Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, der er formand for PKA A/S, er også meget tilfreds med resultatet af flere grunde:

”For det første er det fantastisk for vores medlemmer, der er helt almindelige lønmodtagere i social- og sundhedssektoren, at deres pensionsopsparing er forbedret så markant i en krisetid. For det andet, så viser resultatet, at vi, direktion og bestyrelse, gør et fornuftigt stykke arbejde. Det er befriende at kunne konstatere det gang på gang i en tid, hvor arbejdsmarkedspensioner bliver beskyldt for at være uprofessionelt drevet.”

Fakta:

  • PKA har 10 mia. kr. investeret i private equity
  • PKA har 15 mia. kr. investeret i ejendommme
  • PKA har 13 mia. kr. investeret i emerging markets
  • PKA er fælles administration for fem pensionskasser: Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Kontorpersonale, Pensionskassen for Lægesekretærer, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger samt Pensionskassen for Sygeplejersker.
  • Der er ca. 250.000 medlemmer.
  • Den samlede formue i PKA er på 200 mia. kr.
  • I 2012 udbetaltes ca. 4,0 mia. kr. i pensioner til ca. 47.000 medlemmer og deres familier.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.