40 pct. flere pensionister på 5 år

På bare fem år er antallet af alderspensionister steget med over 40 pct. i PKA. I samme periode har stigningen i antallet af medlemmer generelt været på 13 pct. Længere, ikke højere, pensioner er løsningen på den stigende levealder.

Det værste ved at blive ældre er, at ens jævnaldrende er blevet så frygteligt gamle. Sådan lyder et citat fra en nu afdød dansk reklamemand.
Deler man reklamemandens opfattelse af at blive ældre, ja, så går man en frustreret alderdom i møde.
For vi bliver mange ældre, der bliver meget gamle.

På bare fem år er antallet af alderspensionister steget med over 40 pct. i PKA. I samme periode har stigningen i antallet af medlemmer generelt været på 13 pct.

For en pensionskasse med livslange pensioner er det lange liv en udfordring.

Udbetalinger af pensioner er steget markant i de seneste fem år. I 2008 blev der udbetalt 1,8 mia. kr. i pensioner – fem år senere er det tal steget til 2,8 mia. kr. – altså en stigning på en milliard kroner.
I dag får 34.000 pensionister årligt udbetalt 2,8 mia. kr. fra PKA.

Tal fra PKA viser desuden, at antallet af medlemmer over 60 år er vokset med knap en tredjedel på blot fem år.
Hvor der i 2008 i alt var 40.600 medlemmer over 60 år, var tallet i 2012 steget til 58.000. Om-kring 3.000 nye alderspensionister er kommet til alene i 2012.
Og ikke bare antallet er steget markant – det samme er levealderen. I 2008 var der ca. 3.000 medlemmer over 80 år – fem år senere er tallet 4.300, godt 700 af dem er over 90 år, 20 er over 100 år.

Medlemschef i PKA, Britt Brandum, erkender, at den stigende levealder naturligvis er en udfor-dring for pensionsbranchen og måske især for en pensionskasse som PKA, hvor 90 pct. af de 260.000 medlemmer i social- og sundhedssektoren er kvinder, der lever længere end mænd. Men hun understreger samtidig, at den stigende levealder er indregnet i de fremtidige pensioner.

”Medlemmerne får selvfølgelig den pension, de har krav på. Men en del af overskuddet fra investeringen af deres pensionsmidler kommer til at finansiere en forlængelse af pensionen i stedet for en forhøjelse. Og det er den kommunikative udfordring i disse år: At få forklaret medlemmerne, at de samlet set får mere i pension, men den vil blive spredt ud over en længere periode,” siger Britt Brandum og tilføjer:

”Det vil være oplagt for kommende pensionister at tage et par ekstra år på arbejdsmarkedet, end de måske havde tænkt sig for at få lidt ekstra i pension. Det er jo ikke givet, at den øgede levetid skal øge perioden, man er på pension. Til gengæld vil man så have lidt flere penge at nyde livet for,” siger Britt Brandum.

Hos brancheorganisationen Forsikring & Pension er man opmærksom på den stigende levealder, og her lyder rådet, at hvis man ikke allerede sparer op på livsvarig pension, så er det en god ide at gøre det.

”Danskere i 60-årsalderen, der overvejer at sige farvel til arbejdsmarkedet og goddag til pensionisttilværelsen, kan forvente at leve betydeligt længere end deres jævnaldrende kunne for bare 10 eller 20 år siden. Men hvis de ekstra leveår ikke skal henslæbes i en tilværelse af økonomisk smalhals, kræver det i sagens natur også en pensionsordning, der rækker længere. De bekymringer slipper man for, hvis man sparer op på en livsvarig pension,” siger Anne Seiersen, underdirektør i Forsikring & Pension.

Fakta:

- Tal fra Danmarks Statistik viser, at middellevetiden er steget med mere end et halvt år for mænd og tre måneder for kvinder alene fra 2011 til 2012. Således kan en dreng født i 2012 gennemsnitligt forvente at blive 77,9 år, mens en pige født i 2012 har en gennemsnitlig forventet levetid på 81,9 år.
- Medlemmerne i PKA går i gennemsnit på pension som 62,07-årig.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.