Pension ? - Introduktion for tillidsrepræsentanter

Som TR er der vigtigt at være opdateret på, i hvilke situationer, du bør tænke på pensionsordningen, så du kan støtte dine kollegaer bedst muligt.

På PKA’s introduktionskursus for TR kan du bl.a. få svar på hvad der sker med pensionen…

  • hvis en af dine kollegaer bliver syg?
  • hvis en af dine kollegaer skifter job?
  • hvis en af dine kollegaer bliver skilt?
  • hvis en af dine kollegaer........?

Du vil få et overordnet kendskab til pensionskassens muligheder og ydelser, samt viden til at sætte pensionsforhold på dagsordenen på arbejdspladsen. Med dette kursus vil PKA give dig et indblik i, hvordan pensionssystemet er sat sammen, hvordan samspillet fungerer med de offentlige ydelser samt PKA’s opbygning og medlemsdemokrati.

Introduktionskursus for TR varer 1 dag, og PKA forventer, at du vælger det kursussted, som ligger tættest på dit bopæl eller din arbejdsplads. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i de faglige organisationer er også velkomne til at deltage.

PKA betaler transportudgifter. Din arbejdsgiver kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

I efteråret 2020 udbyder vi igen TR introduktionskurserne rundt omkring i landet. Datoerne vil blive meldt ud her på siden i februar 2020.

I 2019 deltog 387 TR'er fordelt på 10 kurser. Kurserne blev positivt evalueret, og 99% af kursisterne der deltog i evalueringen, vil i meget høj grad eller i høj grad anbefale kurset til en anden TR-Kollega. 

Hvad sagde kursisterne: 

”Det var et godt og spændende kursus, der var mulighed for at spørge ind og blive inddraget når der var uklarheder omkring de forskellige temaer. Det var relevante temaer der blev gennemgået og på et meget forståeligt sprog"

"Jeg synes, det var spændende at være sammen med andre faggrupper og synes at kurset var tilpasset, så man fik nok viden til at vejlede sine medlemmer"

"Jeg tænker, at det er et yderst relevant kursus. Jeg føler mig bedre klædt på til at være opmærksom på, hvornår det er relevant for medlemmerne at kontakte PKA”

Opfølgningskursus for tillidsrepræsentanter

TR som har deltaget på introduktionskurset, har også mulighed for at deltage på et opfølgningskursus.

Her vil der blive præsenteret grundlaget for pensionskassens investeringer, de seneste ændringer i pensionsordningen og aktuaren vil give et indblik i hvilke parameter der påvirker pensionen. Opfølgningskursus for TR varer i 2 dage med en overnatning.

Det næste kursus afholdes fra 13. - 14. maj 2020 på Comwell i Holte. Skriv eller ring, hvis du ønsker at komme på venteliste til kurset.

Har du spørgsmål, kan du kontakte PKA på kurser@pka.dk eller på tlf.: 39 45 45 49.

Kommende kurser

Du skal være logget på for at tilmelde dig arrangementet